กระดานอัจฉริยะ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด

จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ จอทัชสกรีน รับติดตั้งและให้เช่าราคาพิเศษ

สาธิต กระดานอัจฉริยะ

VDO สาธิต จอทัชสกรีน

กระดานอัจฉริยะ

LED All in one touch screen

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร

บางท่านอาจสงสัยว่ากระดานอิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร แตกต่างกับกระดานอัจฉริยะ ยังไง วันนี้เรามีคำตอบครับ

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่ากระดานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ

1. ตัวกระดานพร้อมสายไฟ

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Plus-M125 (CopyBoard)

2. เครื่องพิมพ์ + แผงควบคุม

control panel

การทำงานของกระดานอเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟ

กระดานอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระดานไวท์บอร์ด ครับ เวลาใช้งาน ต้องใช้ปากกาที่มีหมึกในตัว เป็นตัวเขียน

และในตัวกระดานอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมี ตัวสแกนอยู่ ภายในกระดาน หลังจากที่เราเขียนแล้ว เมื่อเรากดปุ่ม play ที่แผงควบคุม

ตัวกระดานจะทำหน้าที่ scan สิ่งที่เราเขียนและพิมพ์ ออกมา สามารถพิมพ์ออกได้แบบ ขาว – ดำ หรือ แบบสี แล้วแต่รุ่นของกระดาน

อิเล็กทรอนิกส์ครับ ง่ายไหมครับการทำงานของกระดานอิเล็กทรอนิกส์

 

ข้อดีและข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับกระดานอัจฉริยะ

ข้อดีของกระดานอิเล็กทรอนิกส์

1. สะดวกในการใช้งานเนื่องจากว่าสามารถเขียนและพิมพ์ออกมาได้ทันที

2. ผู้ใช้งานที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ จะใช้งานได้ง่ายกว่ากระดานอัจฉริยะ

3. เคลื่อนย้ายสะดวกกว่ากระดานอัจฉริยะ

 

ข้อเสียของกระดานอิเล็กทรอนิกส์

1. ไม่มีฟังก์ชั่นหรือลูกเล่นในการใช้งานเมื่อเทียบกับกระดานอัจฉริยะ

2. ต้องมีการเปลี่ยนปากกา (เพราะต้องใช้ปากกาในการเขียนเท่านั้น) และ อะไหล่สิ้นเปลือง มากกว่ากระดานอัจฉริยะ

3. บางรุ่นไม่สามารถใช้งานควบคู่กับโปรเจคเตอร์ได้

4. ไม่สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์วีดีโอได้

 

 

 

การเลือกซื้อกระดานอัจฉริยะ

กระดานอัจฉริยะ ( Interactive White Board )

กระดานอัจฉริยะนั้นเปรียบเสมือนจอรับภาพขนาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะสัมผัสได้โดยตรงที่ตัวกระดานอัจฉริยะได้เลยนั้นเอง การทำงานจะคล้าย ๆ กับโทรศัพท์ระบบสัมผัส( I-phone) นะครับ ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั้นได้มีการนำเข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้ว ซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อ หลายเทคโนโลยี การทำงานของกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั่นจะต้องประกอบไปด้วยกัน 3 สิ่งคือ

 • กระดานอัจฉริยะ ( Interactive White Board )
 • โปรเจคเตอร์ ( Projector )
 • คอมพิวเตอร์ ( Computer )

จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได้โดยเด็ดขาดครับ กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั้นจะทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ ปากกา, นิ้วมือ, และอุปกรณ์อื่น ๆ สัมผัสไปที่กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานคือไม่ต้องเดินไปที่คอมพิวเตอร์ ในการที่จะเลื่อนเมาส์ เพื่อคลิ๊ก หรือ พิมพ์ ส่วนใหญ่กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั้นจะแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วน

ส่วนแรก คือ ในส่วนของหน้าจอระบบปฏิบัติการ ( Operating System ) ชนิดต่าง ๆ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเป็น ระบบปฏิบัติการวินโดส์ ซึ่งในการทำงานของกระดานจะสามารถสัมผัสไปที่ตัวกระดานได้เลยโดยใช้ นิ้วมือ หรือ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ วิธีการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละยี่ห้อ

ส่วนที่สอง คือ ในส่วนของหน้าจอไวท์บอร์ดในส่วนนี้จะเปรียบเหมือนกระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ด นั่นเองต่างกันตรงที่กระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ดนั่น จะต้องใช้ชอร์คหรือปากกาเมจิกใช้ในการเขียน และไม่สามารถที่จะบันทึกสิ่งที่เขียนเอาไว้ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ ตรงจุดนี้เองซึ่งเป็นข้อดีของกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) เพราะว่าสามารถที่จะใช้นิ้วหรือปากกาในการเขียนได้แล้วยังสามารถที่จะบันทึกทุกสิ่งที่เราเขียนลงไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ได้เลย นอกจากนั้นกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) บางยี่ห้อ ยังสามารถที่จะแปลงตัวเขียนให้เป็นตัวพิมพ์ได้ทันที และยังสามารถที่จะบันทึกเสียงได้อีกด้วย แล้วก็สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานใหม่ได้ทันที และยังสามารถใช้ในการประชุมระหว่างตึก หรือการเรียนการสอนระหว่างตึกได้อีกด้วย

เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ ( Technology Interactive White Board)

1.เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบอิเล็กโตรแม๊กนิติก ( Electromagnetic Interactive White Board)

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถที่จะเดินทางผ่านอากาศหรือว่าฉนวนต่าง ๆ ได้โดยหลักการทำงานของมันคือ ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านมาหาตัวรับซึ่งตัวรับจะเรียกว่า Coil coating เมื่อนำปากกาเข้าไปใกล้ Coil coating เจ้าตัวขดลวดนี้จะรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากปากกา แล้วนำไปทำการคำนวนจุดส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์

ข้อดีของเทคโนโลยีเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบ อิเล็กโตรแม๊กนิติก ( Electromagnetic Interactive White Board)

 1. ให้การสัมผัสมีความแม่นยำ
 2. ตอบสนองได้รวดเร็ว
 3. เหมาะสำหรับคนที่เขียนกระดานแล้วมือต้องติดกับตัวกระดานด้วย ดังรูปครับ

จากรูปจะเห็นว่าจากรูปซ้ายและขวาแสดงวิธีการเขียน ถ้าเขียนบนกระดานอัจฉริยะแบบอิเล็กโตรแม๊กนีติกจะไม่มีผลต่อการเขียนเนื่องจากรับสัญญาณจากปากกาอย่างเดียวเท่านั้น

ข้อด้อยของเทคโนโลยีเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบ อิเล็กโตรแม๊กนิติก ( Electromagnetic Interactive White Board)

 1. ต้องใช้ปากกาเฉพาะในการสัมผัสหรือเขียนกับกระดานเท่านั้น ไม่สามารถใช้วัสดุอื่นในการสัมผัสหรือเขียนแทนปากกาเฉพาะได้ ถ้าหายต้องซื้อใหม่อย่างเดียว
 2. ปากกาเฉพาะมีอายุการใช้งาน ถ้าใช้งานนาน ๆ ต้องมีการเปลี่ยนปากกา
 3. ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงโดยตรงกับตัวกระดาน

2.เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบอินฟราเรด (Infrared Interactive White Board)

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นอินฟราเรดในการรับจุดตัดโดยจะมีตัวส่งคลื่นอินฟราเรด และตัวรับคลื่นอินฟราเรด ทั้ง 4 ด้านของตัวกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) ส่งสัญญาณในแนวตั้งและแนวนอน ตัดกันเป็นจุด เมื่อมีวัตถุเข้าไปสัมผัสผ่านคลื่นอินฟราเรด ก็จะทำให้เกิดจุดอับสัญญาณขึ้น ทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจุดที่คุณสัมผัสคือจุดไหน

ข้อดีของกระดานอัจฉริยะแบบเทคโนโลยีอินฟราเรด (Infrared Interactive White Board)

 1. มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง
 2. มีการตอบสนองที่รวดเร็ว
 3. ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาเฉพาะ ในการสัมผัสหรือเขียนเพราะสามารถที่จะใช้นิ้วมือ หรือ สิ่งต่าง ๆ ในการสัมผัสหรือเขียนที่กระดานได้
 4. ตัวกระดานสามารถรับแรงกระแทกได้ในระดับดี หรือ กระดานทะลุก็สามารถเขียนหรือใช้งานต่อได้
 5. ดูแลรักษาง่าย
 6. ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟโดยตรงกับตัวกระดาน เพราะตัวกระดานจะใช้เพียงแค่สาย USB ในการเชื่อมต่อ

ข้อด้อยของกระดานอัจฉริยะแบบเทคโนโลยีอินฟราเรด (Infrared Interactive White Board)

 1. เขียนด้วยปากกาไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากเวลาเขียนต้องยกมือไม่ให้ติดกับตัวกระดาน เนื่องจากว่าระบบอินฟราเรดจะอ่านค่าเป็นอย่างอื่นไปครับ แต่ถ้าถนัดแบบไม่ต้องให้มือไปสัมผัสกับตัวกระดานข้อนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นข้อด้อยครับ ดังรูป

3.เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบดีวีทีที ( DVTT Interactive White Board )

กระดานอัจฉริยะแบบดีวีทีที นั้นจะประกอบไปด้วยที่ส่งสัญญาณอินฟราเรด และ อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณอนาล็อคและสัญญาณอนาล็อคก็จะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกที ในที่นี้เรียกว่า (CCD = Charge Couple Device Memory) ซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ด้านบนของตัวกระดาน และจะมีฟิล์มติดอยู่ที่ขอบของกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) ทั้งสามด้าน ซึ่งการทำงานของกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) แบบ DVTT นั้นจะส่งค่าของคลื่นอินฟราเรดไปที่ขอบของกระดานและ ถ้าไม่มีสิ่งใดมาขวางคลื่นอินฟราเรด เจ้าตัว CCD นั้นก็ได้รับสัญญาณสัญญาณที่ปกติ แต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาขวางคลื่นอินฟราเรดแล้วนั้น เจ้าตัวที่เรียกว่า CCD ที่อยู่ทั้ง 2 มุมของกระดานอัจฉริยะ นั้นก็จะเริ่มทำงานและส่งสัญญาณไปที่ตัวคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวนและค้นหาตำแหน่งของจุดอับของสัญญาณนั้นต่อไป

ข้อดีของกระดานอัจฉริยะแบบ DVTT ( Technology DVTT Interactive White Board)

 • กำหนดจุดได้แม่นยำและเที่ยงตรง
 • ตอบสนองได้เร็ว
 • สามารถสัมผัสกระดานได้มากกว่า 1 จุด และสามารถสัมผัสได้พร้อมกันหลาย ๆ ตำแหน่ง
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาเฉพาะ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ในการสัมผัส
 • ตัวกระดานทนทานต่อแรงกระแทก

ข้อด้อยของกระดานอัจฉริยะแบบ DVTT (Technology DVTT Interactive White Board)

 1. มีราคาที่สูงอยู่ในปัจจุบัน
 2. เขียนด้วยปากกาไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากเวลาเขียนต้องยกมือไม่ให้ติดกับตัวกระดาน เนื่องจากว่าระบบอินฟราเรดจะอ่านค่าเป็นอย่างอื่นไปครับ แต่ถ้าถนัดแบบไม่ต้องให้มือไปสัมผัสกับตัวกระดานข้อนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นข้อด้อยครับ ดังรูป

คำถาม “แล้วจะเลือกซื้อกระดานอัจฉริยะแบบไหนดี”

อันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจและสถานที่ของการใช้งานเป็นหลักครับ จากประสบการณ์บางคนชอบแบบอิเล็กโตรแม็กนีติก เพราะว่าใช้ปากกาเขียนโดยที่มือของผู้เขียนสามารถที่จะสัมผัสกับตัวกระดานได้ แต่บางคนชอบใช้แบบอินฟราเรดเนื่องจากว่าสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ในการเขียน แต่บางคนชอบที่ซอฟแวร์ของกระดานอัจฉริยะเพราะว่าสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่าซอฟแวร์ของกระดานแบบอื่น เป็นต้นครับ ความสามารถในการทำงานที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับการในไปใช้งานในแต่ละส่วนครับว่ากระดานอัจฉริยะแบบไหนจะตอบโจทย์ของแต่คนได้มากกว่ากัน ไม่แน่ครับในอนาคตอาจจะมีกระดานอัจฉริยะที่รวมข้อดีของแต่ละแบบมารวมกันไว้ก็เป็นไปได้ครับ