จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ จอทัชสกรีน รับติดตั้งและให้เช่าราคาพิเศษ
สาธิต กระดานอัจฉริยะ
VDO สาธิต จอทัชสกรีน
กระดานอัจฉริยะ
LED All in one touch screen
กระดานอิเล็กทรอนิกส์

จอทัชสกรีน LED touch screen ยี่ห้อ Proedu1 รุ่นT-80 หน้าจอขนาด 80 นิ้ว

 

Proedu1 ขนาด 80 นิ้ว

touchscreen1

จอภาพ LED All in one touch screen ขนาด 80 นิ้ว

 มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. เป็นจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ LED ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว
 2. สามารถแสดงผลภาพที่ระดับความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 4K
 3. มีค่าความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า 350 cd/m2
 4. มีค่าอัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 1,600:1
 5. มีอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอน (Aspect Ratio) ขนาด 16:9
 6. รองรับการเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์ Input มีพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI v1.4 จำนวน 2 ช่อง
 7. มีคุณสมบัติทางด้าน Touch Screen แบบ Multi Touch ที่ติดตั้งมาเป็นส่วนหนึ่งของจอภาพจากโรงงาน
 8. มีพอร์ต USB 2 รองรับเชื่อมต่อใช้งาน Touch Screen ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7/8
 9. สามารถตอบสนองการสั่งงานของผู้ใช้ด้วยด้วยนิ้ว หรือ ปากกา
 10. พื้นผิวจอทำจากวัสดุกระจกชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อการใช้งาน
 11. ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 220 50/60 Hz.
 12. มีลำโพงแบบ Stereo ติดตั้งภายในตัว กำลังขับ 10W
 13. มีรีโมทสำหรับควบคุมการใช้งาน ตามมาตรฐานที่ทางผู้ผลิตกำหนด
 14. มีหน่วยประมวลผลแบบ intel core i3 หรือดีกว่า หน่วยความจำสำรอง 500 GB หน่วยความจำหลัก 4 GB
 15. มีการรับประกันการใช้งานอุปกรณ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่คิดค่าซ่อมและค่าอะไหล่ในกรณีที่อุปกรณ์นั้นเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติในระหว่างรับประกัน

 

มีซอฟท์แวร์สำหรับการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

 1. สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Interactive ได้
 2. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7/8 เป็นอย่างน้อย
 3. รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Interactive ที่มีคุณสมบัติ Multi touch ได้
 4. มีฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานเช่น ดินสอ พู่กัน ไฮไลท์ ยางลบ และย้ายวัตถุ เป็นอย่างน้อย
 5. สามารถอิมพอร์ทไฟล์จาก MS Word, Excel, PowerPoint ได้
 6. สามารถอิมพอร์ทไฟล์รูปภาพได้
 7. สามารถอิมพอร์ทไฟล์วีดีโอได้
 8. สามารถบันทึกการสอนเป็นไฟล์วีดีโอได้
 9. สามารถสร้าง classroom โดยโปรแกรมในชุดของจออัจฉริยะ ซึ่งสามารถจะแชร์สิ่งที่เขียนไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ได้ ในวงแลนเดียวกันได้

ราคา 290,000 บาท (ไม่รวมภาษี) ฟรีค่าจัดส่งและติดตั้ง

สอบถามรายละเอียด 02-192-6691/02-192-6692