จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ จอทัชสกรีน รับติดตั้งและให้เช่าราคาพิเศษ
สาธิต กระดานอัจฉริยะ
VDO สาธิต จอทัชสกรีน
กระดานอัจฉริยะ
LED All in one touch screen
กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอัจฉริยะ (interactive board) ขนาด 90 นิ้ว

กระดานอัจฉริยะ NaNo

กระดานอัจฉริยะ NaNo

ราคา 120,000 บาท ไม่รวมภาษี และค่าติดตั้ง