จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ จอทัชสกรีน รับติดตั้งและให้เช่าราคาพิเศษ
สาธิต กระดานอัจฉริยะ
VDO สาธิต จอทัชสกรีน
กระดานอัจฉริยะ
LED All in one touch screen
กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอัจฉริยะ (interactive board) หน้าจอขนาด 77 นิ้ว

กระดานอัจฉริยะ Hitachi StarBoard FX-77

กระดานอัจฉริยะ Hitachi StarBoard FX-77

กระดานอัจฉิรยะ E7881

กระดานอัจฉิรยะ E7881

กระดานอัจฉริยะ panasonic UB-T880

กระดานอัจฉริยะ panasonic UB-T880

กระดานอัจฉริยะ Hitachi StarBoard FX-Duo77

กระดานอัจฉริยะ Hitachi StarBoard FX-Duo77

กระดานอัจฉริยะ panasonic UB-T780BP

กระดานอัจฉริยะ panasonic UB-T780BP

กระดานอัจฉริยะ Hitachi FX-trio

กระดานอัจฉริยะ Hitachi FX-trio