จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ จอทัชสกรีน รับติดตั้งและให้เช่าราคาพิเศษ
สาธิต กระดานอัจฉริยะ
VDO สาธิต จอทัชสกรีน
กระดานอัจฉริยะ
LED All in one touch screen
กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus N20W

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus N20W

– ขนาดกระดาน กว้าง 1800 มม. สูง 910 มม.
– ขนาดพื้นที่ในการเขียน กว้าง 1780 มม. สูง 900 มม.(ใช้ได้ 2 หน้า)
– ขนาดเครื่อง กว้าง 1480 x สูง 1947 x หน้า 675 มม.
– มีช่องต่อสัญญาณแบบ USB 3 ช่อง คือ USB type A to B (Board to Printer),USB type A – Flash momory,USB type B to A (Board ot computer) สำหรับสแกน และเก็บเข้าเครื่องคอมผ่านสาย USB
– ความเร็วในการสแกน Color/B&W ประมาณ 21 วินาที
– สามารถรองรับ ตุ่มแม่เหล็ก เพื่อติดเอกสารบนจอได้ กรณีต้องการใช้เพื่อทำหน้าที่ Magnetic board
– ใช้ไฟฟ้าจาก AC-DC Adaptor,(<0.75A.) output DC 12VDC,3.0A,3W.
– เครื่องรองรับการส่งข้อมูลผ่านทาง RJ45 Network
– สามารถต่อสาย LAN เพื่อกระจายข้อมูลไปเก็บไว้ยัง FTP server และเช็ค/ดู ข้อมูลผ่านทาง Web Brower
– สามารถต่อสาย LAN ไปยัง Wireless Access Point เพื่อกระจายสัญญาณแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ Mobile ต่าง ๆ เช่น Apple iOS (iPad,iPhone,iPod) หรือ Android Mobile Device โดยสามารถ โหลด App ทาง Apple App Store หรือ Android Market/Google Play ได้
– สามารถพิมพ์ข้อความที่เขียนบนจอกระดานได้ 4 วิธี คือ พิมพ์โดยตรงผ่านสาย USB,บันทึกข้อมูลผ่าน USB flash momoty แล้วนำไปพิมพ์,ใช้คอมพิวเตอร์ดึงข้อมูลจาก FTP server และนำข้อมูลไปพิมพ์, พิมพ์ผ่าน wifi โดยการรับคำสั่งจาก Mobile Device (iOS & Android)
– ตัวกระดานสามารถแจ้ง Status การผิดพลาดเป็น Alpha-Numeric และไฟ LED
– ราคาไม่รวมเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

Special price : 98000 baht

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus N20W-1