จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ จอทัชสกรีน รับติดตั้งและให้เช่าราคาพิเศษ
สาธิต กระดานอัจฉริยะ
VDO สาธิต จอทัชสกรีน
กระดานอัจฉริยะ
LED All in one touch screen
กระดานอิเล็กทรอนิกส์

การเลือกซื้อกระดานอัจฉริยะ

กระดานอัจฉริยะ ( Interactive White Board )

กระดานอัจฉริยะนั้นเปรียบเสมือนจอรับภาพขนาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะสัมผัสได้โดยตรงที่ตัวกระดานอัจฉริยะได้เลยนั้นเอง การทำงานจะคล้าย ๆ กับโทรศัพท์ระบบสัมผัส( I-phone) นะครับ ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั้นได้มีการนำเข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้ว ซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อ หลายเทคโนโลยี การทำงานของกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั่นจะต้องประกอบไปด้วยกัน 3 สิ่งคือ

 • กระดานอัจฉริยะ ( Interactive White Board )
 • โปรเจคเตอร์ ( Projector )
 • คอมพิวเตอร์ ( Computer )

จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได้โดยเด็ดขาดครับ กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั้นจะทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ ปากกา, นิ้วมือ, และอุปกรณ์อื่น ๆ สัมผัสไปที่กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานคือไม่ต้องเดินไปที่คอมพิวเตอร์ ในการที่จะเลื่อนเมาส์ เพื่อคลิ๊ก หรือ พิมพ์ ส่วนใหญ่กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั้นจะแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วน

ส่วนแรก คือ ในส่วนของหน้าจอระบบปฏิบัติการ ( Operating System ) ชนิดต่าง ๆ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเป็น ระบบปฏิบัติการวินโดส์ ซึ่งในการทำงานของกระดานจะสามารถสัมผัสไปที่ตัวกระดานได้เลยโดยใช้ นิ้วมือ หรือ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ วิธีการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละยี่ห้อ

ส่วนที่สอง คือ ในส่วนของหน้าจอไวท์บอร์ดในส่วนนี้จะเปรียบเหมือนกระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ด นั่นเองต่างกันตรงที่กระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ดนั่น จะต้องใช้ชอร์คหรือปากกาเมจิกใช้ในการเขียน และไม่สามารถที่จะบันทึกสิ่งที่เขียนเอาไว้ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ ตรงจุดนี้เองซึ่งเป็นข้อดีของกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) เพราะว่าสามารถที่จะใช้นิ้วหรือปากกาในการเขียนได้แล้วยังสามารถที่จะบันทึกทุกสิ่งที่เราเขียนลงไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ได้เลย นอกจากนั้นกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) บางยี่ห้อ ยังสามารถที่จะแปลงตัวเขียนให้เป็นตัวพิมพ์ได้ทันที และยังสามารถที่จะบันทึกเสียงได้อีกด้วย แล้วก็สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานใหม่ได้ทันที และยังสามารถใช้ในการประชุมระหว่างตึก หรือการเรียนการสอนระหว่างตึกได้อีกด้วย

เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ ( Technology Interactive White Board)

1.เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบอิเล็กโตรแม๊กนิติก ( Electromagnetic Interactive White Board)

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถที่จะเดินทางผ่านอากาศหรือว่าฉนวนต่าง ๆ ได้โดยหลักการทำงานของมันคือ ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านมาหาตัวรับซึ่งตัวรับจะเรียกว่า Coil coating เมื่อนำปากกาเข้าไปใกล้ Coil coating เจ้าตัวขดลวดนี้จะรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากปากกา แล้วนำไปทำการคำนวนจุดส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์

ข้อดีของเทคโนโลยีเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบ อิเล็กโตรแม๊กนิติก ( Electromagnetic Interactive White Board)

 1. ให้การสัมผัสมีความแม่นยำ
 2. ตอบสนองได้รวดเร็ว
 3. เหมาะสำหรับคนที่เขียนกระดานแล้วมือต้องติดกับตัวกระดานด้วย ดังรูปครับ

จากรูปจะเห็นว่าจากรูปซ้ายและขวาแสดงวิธีการเขียน ถ้าเขียนบนกระดานอัจฉริยะแบบอิเล็กโตรแม๊กนีติกจะไม่มีผลต่อการเขียนเนื่องจากรับสัญญาณจากปากกาอย่างเดียวเท่านั้น

ข้อด้อยของเทคโนโลยีเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบ อิเล็กโตรแม๊กนิติก ( Electromagnetic Interactive White Board)

 1. ต้องใช้ปากกาเฉพาะในการสัมผัสหรือเขียนกับกระดานเท่านั้น ไม่สามารถใช้วัสดุอื่นในการสัมผัสหรือเขียนแทนปากกาเฉพาะได้ ถ้าหายต้องซื้อใหม่อย่างเดียว
 2. ปากกาเฉพาะมีอายุการใช้งาน ถ้าใช้งานนาน ๆ ต้องมีการเปลี่ยนปากกา
 3. ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงโดยตรงกับตัวกระดาน

2.เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบอินฟราเรด (Infrared Interactive White Board)

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นอินฟราเรดในการรับจุดตัดโดยจะมีตัวส่งคลื่นอินฟราเรด และตัวรับคลื่นอินฟราเรด ทั้ง 4 ด้านของตัวกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) ส่งสัญญาณในแนวตั้งและแนวนอน ตัดกันเป็นจุด เมื่อมีวัตถุเข้าไปสัมผัสผ่านคลื่นอินฟราเรด ก็จะทำให้เกิดจุดอับสัญญาณขึ้น ทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจุดที่คุณสัมผัสคือจุดไหน

ข้อดีของกระดานอัจฉริยะแบบเทคโนโลยีอินฟราเรด (Infrared Interactive White Board)

 1. มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง
 2. มีการตอบสนองที่รวดเร็ว
 3. ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาเฉพาะ ในการสัมผัสหรือเขียนเพราะสามารถที่จะใช้นิ้วมือ หรือ สิ่งต่าง ๆ ในการสัมผัสหรือเขียนที่กระดานได้
 4. ตัวกระดานสามารถรับแรงกระแทกได้ในระดับดี หรือ กระดานทะลุก็สามารถเขียนหรือใช้งานต่อได้
 5. ดูแลรักษาง่าย
 6. ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟโดยตรงกับตัวกระดาน เพราะตัวกระดานจะใช้เพียงแค่สาย USB ในการเชื่อมต่อ

ข้อด้อยของกระดานอัจฉริยะแบบเทคโนโลยีอินฟราเรด (Infrared Interactive White Board)

 1. เขียนด้วยปากกาไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากเวลาเขียนต้องยกมือไม่ให้ติดกับตัวกระดาน เนื่องจากว่าระบบอินฟราเรดจะอ่านค่าเป็นอย่างอื่นไปครับ แต่ถ้าถนัดแบบไม่ต้องให้มือไปสัมผัสกับตัวกระดานข้อนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นข้อด้อยครับ ดังรูป

3.เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบดีวีทีที ( DVTT Interactive White Board )

กระดานอัจฉริยะแบบดีวีทีที นั้นจะประกอบไปด้วยที่ส่งสัญญาณอินฟราเรด และ อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณอนาล็อคและสัญญาณอนาล็อคก็จะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกที ในที่นี้เรียกว่า (CCD = Charge Couple Device Memory) ซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ด้านบนของตัวกระดาน และจะมีฟิล์มติดอยู่ที่ขอบของกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) ทั้งสามด้าน ซึ่งการทำงานของกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) แบบ DVTT นั้นจะส่งค่าของคลื่นอินฟราเรดไปที่ขอบของกระดานและ ถ้าไม่มีสิ่งใดมาขวางคลื่นอินฟราเรด เจ้าตัว CCD นั้นก็ได้รับสัญญาณสัญญาณที่ปกติ แต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาขวางคลื่นอินฟราเรดแล้วนั้น เจ้าตัวที่เรียกว่า CCD ที่อยู่ทั้ง 2 มุมของกระดานอัจฉริยะ นั้นก็จะเริ่มทำงานและส่งสัญญาณไปที่ตัวคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวนและค้นหาตำแหน่งของจุดอับของสัญญาณนั้นต่อไป

ข้อดีของกระดานอัจฉริยะแบบ DVTT ( Technology DVTT Interactive White Board)

 • กำหนดจุดได้แม่นยำและเที่ยงตรง
 • ตอบสนองได้เร็ว
 • สามารถสัมผัสกระดานได้มากกว่า 1 จุด และสามารถสัมผัสได้พร้อมกันหลาย ๆ ตำแหน่ง
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาเฉพาะ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ในการสัมผัส
 • ตัวกระดานทนทานต่อแรงกระแทก

ข้อด้อยของกระดานอัจฉริยะแบบ DVTT (Technology DVTT Interactive White Board)

 1. มีราคาที่สูงอยู่ในปัจจุบัน
 2. เขียนด้วยปากกาไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากเวลาเขียนต้องยกมือไม่ให้ติดกับตัวกระดาน เนื่องจากว่าระบบอินฟราเรดจะอ่านค่าเป็นอย่างอื่นไปครับ แต่ถ้าถนัดแบบไม่ต้องให้มือไปสัมผัสกับตัวกระดานข้อนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นข้อด้อยครับ ดังรูป

คำถาม “แล้วจะเลือกซื้อกระดานอัจฉริยะแบบไหนดี”

อันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจและสถานที่ของการใช้งานเป็นหลักครับ จากประสบการณ์บางคนชอบแบบอิเล็กโตรแม็กนีติก เพราะว่าใช้ปากกาเขียนโดยที่มือของผู้เขียนสามารถที่จะสัมผัสกับตัวกระดานได้ แต่บางคนชอบใช้แบบอินฟราเรดเนื่องจากว่าสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ในการเขียน แต่บางคนชอบที่ซอฟแวร์ของกระดานอัจฉริยะเพราะว่าสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่าซอฟแวร์ของกระดานแบบอื่น เป็นต้นครับ ความสามารถในการทำงานที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับการในไปใช้งานในแต่ละส่วนครับว่ากระดานอัจฉริยะแบบไหนจะตอบโจทย์ของแต่คนได้มากกว่ากัน ไม่แน่ครับในอนาคตอาจจะมีกระดานอัจฉริยะที่รวมข้อดีของแต่ละแบบมารวมกันไว้ก็เป็นไปได้ครับ