จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ จอทัชสกรีน รับติดตั้งและให้เช่าราคาพิเศษ
สาธิต กระดานอัจฉริยะ
VDO สาธิต จอทัชสกรีน
กระดานอัจฉริยะ
LED All in one touch screen
กระดานอิเล็กทรอนิกส์

จออัจฉริยะ LED All in one touch screen ยี่ห้อ Proedu1 ขนาด 75 นิ้ว

LED all in one proedu1 75 inchport front menu front

จอทัชสกรีน All in one  “Proedu1″ ขนาด 75 นิ้ว

คุณลักษณะ

จอภาพเป็นชนิดระบบสัมผัสขนาดภายในไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว (วัดโดยแนวทแยงมุม)

 • สามารถแสดงผลที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K
 • มี Display Refresh Rate ไม่ต่ำกว่า 120 Hz
 • มีมุมมองด้านข้าง +/- ไม่น้อยกว่า 176 องศา
 • มี Display Colors 07billion (10-bit)
 • จอภาพใช้เทคโนโลยี LED
 • มีค่า Response time 5 ms
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า ดังนี้
  • มี HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
  • มี VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  • มี RS232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  • มี USB สำหรับใช้ควบคุมการสัมผัสหน้าจอ(Touch screen)
 • มีระบบ Multi-Touch สำหรับจอภาพระบบสัมผัส ชนิดที่สามารถรองรับการสัมผัสไม่น้อยกว่า 10 จุดพร้อมกัน
 • มีลำโพงที่จอภาพแบบ Stereo ขนาดไม่น้อยกว่า 10W x 2
 • ใช้ระบบไฟ 220V,50/60Hz
 • มีระบบควบคุมสั่งการด้วยรีโมท
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Intel® Core i7
 • มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 8 GB
 • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 120 GB หรือ SATA ขนาดไม่น้อยกว่า 1TB
 • มี Ethernet (RJ45) รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วไม่น้อยกว่า 10/100/1000
 • มีระบบ Wireless Networking ชนิด 802.11 a/b/g/n
 • มีระบบ Android ในตัวเครื่องสามารถสลับการใช้งานได้
 • มีฟังก์ชั่นเลือกแบ่งหน้าจอสำหรับการเขียนพร้อมกัน
 • มีเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 18 ภาษา
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP,Vista,7,8 และ Android
 • มีฟังชั่นปากกาอัจฉริยะที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการวาดรูปทรงเลขาคณิต
 • สามารถบันทึกเส้นที่เขียนลงในโปรแกรม Microsoft Power Point ได้ทันที
 • มีฟังชั่นบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์ และสามารถเปิดเป็นไฟล์วีดีโอได้ทันที
 • สามารถกำหนดค่าพื้นหลังเป็นสีต่างๆได้
 • สามารถเขียนโต้ตอบกันได้ในระบบเครือข่ายเดียวกันในกรณีที่มีอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ชุด
 • สามารถส่งไฟล์ออกจากโปรแกรมได้ดังนี้ ty, iwb, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, htm, pdf, ppt, doc

ราคา 250,000 บาท ฟรีติดตั้ง

โทร.02-192-6691 หรือ 02-192-6692

ราคาตัวแทนจำหน่ายรบกวนส่งเอกสารบริษัท เข้า email : us@alleducare.com พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน