จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ จอทัชสกรีน รับติดตั้งและให้เช่าราคาพิเศษ
สาธิต กระดานอัจฉริยะ
VDO สาธิต จอทัชสกรีน
กระดานอัจฉริยะ
LED All in one touch screen
กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร

บางท่านอาจสงสัยว่ากระดานอิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร แตกต่างกับกระดานอัจฉริยะ ยังไง วันนี้เรามีคำตอบครับ

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่ากระดานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ

        1. ตัวกระดานพร้อมสายไฟ

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Plus-M125 (CopyBoard)

        2. เครื่องพิมพ์ + แผงควบคุม

control panel

การทำงานของกระดานอเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟ

กระดานอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระดานไวท์บอร์ด ครับ เวลาใช้งาน ต้องใช้ปากกาที่มีหมึกในตัว เป็นตัวเขียน

และในตัวกระดานอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมี ตัวสแกนอยู่ ภายในกระดาน หลังจากที่เราเขียนแล้ว เมื่อเรากดปุ่ม play ที่แผงควบคุม

ตัวกระดานจะทำหน้าที่ scan สิ่งที่เราเขียนและพิมพ์ ออกมา สามารถพิมพ์ออกได้แบบ ขาว – ดำ หรือ แบบสี แล้วแต่รุ่นของกระดาน

อิเล็กทรอนิกส์ครับ ง่ายไหมครับการทำงานของกระดานอิเล็กทรอนิกส์

ข้อดีและข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับกระดานอัจฉริยะ

ข้อดีของกระดานอิเล็กทรอนิกส์

1. สะดวกในการใช้งานเนื่องจากว่าสามารถเขียนและพิมพ์ออกมาได้ทันที

2. ผู้ใช้งานที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ จะใช้งานได้ง่ายกว่ากระดานอัจฉริยะ

3. เคลื่อนย้ายสะดวกกว่ากระดานอัจฉริยะ

 

ข้อเสียของกระดานอิเล็กทรอนิกส์

1. ไม่มีฟังก์ชั่นหรือลูกเล่นในการใช้งานเมื่อเทียบกับกระดานอัจฉริยะ

2. ต้องมีการเปลี่ยนปากกา (เพราะต้องใช้ปากกาในการเขียนเท่านั้น) และ อะไหล่สิ้นเปลือง มากกว่ากระดานอัจฉริยะ

3. บางรุ่นไม่สามารถใช้งานควบคู่กับโปรเจคเตอร์ได้

4. ไม่สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์วีดีโอได้